Απολογισμός Δράσης

Το Ασυμβίβαστο Ίλιον λειτουργεί ανοικτά και δημόσια.
Δεσμεύεται και λογοδοτεί στους δημότες και εκθέτει τον απολογισμό της δράσης του για να κριθεί από το λαό της πόλης μας.