Tο Ασυμβίβαστο Ίλιον (ΑΣ.Ι.) είναι μια πλατιά δημοκρατική δημοτική κίνηση, με αντισυστημικά-κινηματικά και μετωπικά χαρακτηριστικά. Βασικό στοιχείο της συγκρότησης και της δράσης του Ασυμβίβαστου Ιλίου είναι η διεκδίκηση ενός Δήμου που να είναι στα χέρια των δημοτών και του λαού.

Το Ασυμβίβαστο Ίλιον αποτελείται από ενεργούς πολίτες, εργαζόμενους, άνεργους, νέους-νέες, απλούς καθημερινούς ανθρώπους της γειτονιάς. Συσπειρώνει συμπολίτες μας με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, που σε κεντρικό επίπεδο δεν ψηφίζουν το ίδιο κόμμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των φίλων-μελών του ΑΣ.Ι., είναι ανένταχτος κόσμος που συμφωνεί όμως στα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου που ζούμε και στις υποχρεώσεις και νέα καθήκοντα της αυτοδιοίκησης.

Το Σεπτέμβριο του 2014 διατυπώθηκαν οι παρακάτω άξονες λειτουργίας και δομής της δημοτικής κίνησης Αριστερό Σχήμα Ιλίου, οι οποίες ισχύουν και για το Ασυμβίβαστο Ίλιον που από το 2016 αποτελεί μετεξέλιξη και διεύρυνση του Αριστερού Σχήματος Ιλίου:

Η Γενική Συνέλευση της δημοτικής μας κίνησης είναι το ανώτερο όργανο, έχει αποφασιστικό χαρακτήρα και γίνεται το αργότερο ανά 2 μήνες. Στη Γ.Σ. συνδιαμορφώνονται και αποφασίζονται οι βασικές κατευθύνσεις-άξονες παρέμβασης μας. Η επικύρωση γίνεται με ψηφοφορία μελών και φίλων. Η απόφαση παίρνεται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας (λιγότεροι από τα μισά εγγεγραμμένα μέλη – φίλους του ΑΣΙ), η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί χωρίς να έχει αποφασιστικό χαρακτήρα.

Ο κάθε φίλος-μέλος, συμβάλει στην υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. στο βαθμό που θέλει και μπορεί. Τις ψηφισμένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τις σέβονται και τις αποδέχονται όλα τα μέλη –φίλοι της δημοτικής κίνησης. Τις διαδικασίες μπορεί να τις παρακολουθεί όποιος θέλει, με την προϋπόθεση σχετικής ομόφωνης απόφασης των φίλων – μελών του ΑΣΙ.

Μονοθεματικές συζητήσεις μελών και φίλων της Δημοτικής Κίνησης διεξάγονται ώστε να προωθούν και να εξειδικεύουν τις αποφάσεις της Γ.Σ. ή την κίνηση του ΑΣΙ σε επιμέρους ζητήματα.

Το Συντονιστικό εκλέγεται από τη Γ.Σ. ανά δυόμισι χρόνια. Το συντονιστικό συνεδριάζει γνωστή ημέρα και ώρα και μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος φίλος-μέλος του ΑΣΙ θέλει, με δικαίωμα λόγου. Το Συντονιστικό έχει στην ευθύνη του τη λειτουργία της δημοτικής ομάδας και των συνοικιακών/θεματικών ομάδων. Το Συντονιστικό είναι υπεύθυνο για τη συνολική λειτουργία της Δημοτικής Κίνησης ενδιάμεσα των Γενικών Συνελεύσεων.

Η Δημοτική Ομάδα συγκροτείται από τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους του ΑΣΙ και μέλη – φίλους της Δημοτικής Κίνησης που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Έχει στην αρμοδιότητά της να αντλεί και να επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν την Αυτοδιοίκηση. Η Δημοτική Ομάδα πέρα από τα τακτικά της μέλη, συγκροτεί και ένα δίκτυο συνεργατών της. Έχει στην ευθύνη της να προετοιμάζει και να διαμορφώνει την τοποθέτηση του ΑΣΙ στα βασικά ζητήματα των Δημοτικών Συμβουλίων. Τέλος πρέπει να συμβάλει ώστε να μεταφέρει υπαρκτά ζητήματα/προβλήματα της τοπικής κοινωνίας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο ΑΣΙ λειτουργούν περιοδικά ομάδες συνοικίας και θεματικές ομάδες. Οι ομάδες συνοικίας αποτελούνται από τα μέλη-φίλους της δημοτικής κίνησης που μένουν στην ίδια περιοχή. Στόχος είναι να βρίσκονται και να προσπαθούν να δρουν στην περιοχή τους με βάση τις κατευθύνσεις του ΑΣΙ, τις κεντρικές πρωτοβουλίες που αποφασίζει η Γ.Σ. ή τα επιμέρους ζητήματα της συνοικίας τους. Αποτελούν τον συνδετικό κρίκο της Γ.Σ. με τις περιοχές, μεταφέρουν τα ιδιαίτερα και πιο συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα και προσπαθούν να εντάξουν τον κόσμο των γειτονιών στην κίνηση τους.

Τα έσοδα του ΑΣΙ προέρχονται από τις οικονομικές συνδρομές και ενισχύσεις των μελών και φίλων του, ενώ ο οικονομικός απολογισμός και ο έλεγχος εσόδων – εξόδων είναι αντικείμενο συζήτησης και έγκρισης ετησίως από τη Γ.Σ. Μέλος του Συντονιστικού είναι υπεύθυνο για τα οικονομικά του ΑΣΙ.

Ο χώρος που διαθέτει το ΑΣΙ διατίθεται για τις ανάγκες και τη λειτουργία της Δημοτικής Κίνησης. Λειτουργεί ως ανοικτός, φιλικός και φιλόξενος χώρος συνάντησης συμπολιτών μας. Μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε κοινωνική ή πολιτική πρωτοβουλία που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα δημοκρατικά, προοδευτικά, αντισυστημικά χαρακτηριστικά του ΑΣΙ. Υπεύθυνη για το χώρο είναι η Ομάδα Χώρου που ορίζεται από τη Γ.Σ., προγραμματίζει τις πολιτιστικές, κοινωνικές ή πολιτικές δραστηριότητες και εγκρίνει τη διάθεση του χώρου σε τρίτους, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Φίλος ή μέλος της Δημοτικής μας Κίνησης είναι όποιος:

Συμφωνεί γενικά με τις θέσεις, την κατεύθυνση και τη φυσιογνωμία του ΑΣΙ.

Συμμετέχει με τον τρόπο που θέλει και μπορεί στις δομές και λειτουργίες του ΑΣΙ.

Αποδέχεται τις αποφάσεις του ΑΣΙ υποστηρίζει δημόσια τη Δημοτική Κίνηση και σέβεται τους συναγωνιστές του.

Συνεισφέρει οικονομικά, στο βαθμό που μπορεί, με την ενίσχυση/συνδρομή του (ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο), ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του ΑΣΙ.

Μέλος του Α.Σ.Ι. μπορεί να είναι κάποιος–α που είναι παράλληλα μέλος συνδικαλιστικής κίνησης, σχήματος ή πολιτικού φορέα που βέβαια δεν στήριξε ή στηρίζει τις μνημονιακές πολιτικές και τη συγκυβέρνηση της χρεοκοπίας.