Ο Γιώργος Χρόνης, δημοτικός σύμβουλος, μιλά για το ΑΣΙ

https://www.youtube.com/watch?v=j0dpspK5cKM&feature=youtu.be