Τι κρίνεται την πρώτη Κυριακή στην κάλπη των δημοτικών εκλογών;