Γενική Συνέλευση Αριστερού Σχήματος Ιλίου, 26 Μαρτίου 2014

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Αριστερού Σχήματος Ιλίου στο χώρο έκφρασης και δημιουργίας της κίνησης, στην οδό Πριάμου 79.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης θα προγραμματιστούν επερχόμενες δράσεις, θα εγκριθεί ο βασικός πυλώνας του δημοτικού προγράμματος και θα ανακοινωθούν τα ονόματα των 21 δημοτικών συμβούλων -από 62 συνολικά- που θα διεκδικήσουν την ψήφο των συγκατοίκων μας με το Αριστερό Σχήμα Ιλίου.

Εκτός από μέλη και τους φίλους στις συνελεύσεις του Αριστερού Σχήματος Ιλίου είναι ευπρόσδεκτοι όλοι  οι κάτοικοι του δήμου μας  που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στις άμεσα δημοκρατικές διαδικασίες και τον ανοιχτό διάλογο που προηγείται των αποφάσεων που καθορίζουν τις θέσεις και τη δράση της δημοτικής κίνησης.

Κοπή_πίτας_2014_1.