φυλλάδια

Κέντρο Υγείας στο Ίλιον – Μάιος 2020

Ψηφοδέλτιο – Μάιος 2019

Για το Ίλιον των πολλών – Απρίλιος 2019

Για το Ίλιον των πολλών και των γειτονιών

Κάλεσμα αγώνα και ενότητας – Φεβρουάριος 2019

αφίσες

λογότυπα