Δήμαρχος ή Λοχίας; Το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» δεν θα περάσει!

Τις τελευταίες ημέρες είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)  με το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου και τις παρατάξεις που το απαρτίζουν για το θέμα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας. Και ενώ η διαβούλευση είναι εν εξελίξει, η Δημοτική Αρχή για άλλη μια φορά, σύμφωνα και με τη λαϊκή ρήση «γράφει στα παλιά της τα παπούτσια» σύσσωμη την αντιπολίτευση και το σύνολο των εκπροσώπων του Σωματείου Εργαζομένων.

Υπενθυμίζουμε ότι προηγήθηκαν 2 συναντήσεις:

  • Στη πρώτη ήταν ο Δήμαρχος με τους επικεφαλής χωρίς τη παρουσία εκπροσώπων του σωματείου! Σύσσωμη η αντιπολίτευση απαίτησε τη παρουσία εκπροσώπων και των δύο παρατάξεων του σωματείου προκειμένου να συνεχιστεί η διαβούλευση.
  • Στη δεύτερη συνάντηση ήταν και οι δύο παρατάξεις του Σωματείου Εργαζομένων, οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δ.Σ. και από τη Δημοτική Αρχή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διαβούλευση κατέληξε στο ότι πρέπει να προηγηθεί συνεδρίαση του Σωματείου Εργαζομένων και να επεξεργαστεί τα νέα δεδομένα.

Στις 14/11/2019, χωρίς να έχει προηγηθεί η συνεδρίαση των εκπροσώπων του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου, η Δημοτική Αρχή αγνοεί σύσσωμη την αντιπολίτευση και το σύνολο των εκπροσώπων του Σωματείου Εργαζομένων φέρνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Πάγια θέση της Δημοτικής μας Κίνησης είναι ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, για να εγκριθεί από εμάς στο Δ.Σ., είναι προαπαιτούμενο να έχει εγκριθεί προηγουμένως από τους ίδιους τους εργαζόμενους και από το Σωματείο Εργαζομένων. Αυτό δεν έγινε! Το Σωματείο με ομόφωνη απόφασή του απορρίπτει το εισηγητικό και τον τρόπο που ήλθε από τη Διοίκηση.

Για άλλη μια φορά 20 Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής και της μειοψηφίας φαίνεται να αγνοούν τους 21 Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης και της πλειοψηφίας.

Πολύ περισσότερο η Δημοτική Αρχή αγνοεί τους εκατοντάδες εργαζομένους του Δήμου μας και τους εκπροσώπους τους!

Στο Δημοτικό Συμβούλιο (19/11/2019-20:30) μπορεί να γίνει η αρχή!

Να μην περάσει ο Ο.Ε.Υ.!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *