Αριστερό Σχήμα Ιλίου

Όχι στον απολογισμό της ενιαίας σχολικής επιτροπής του δήμου Ιλίου

Από το 2011 έχουμε ως δημοτική παράταξη εκφράσει την αντίθεσή μας να δεσμευτούν τα χρήματα των σχολικών επιτροπών των σχολικών μονάδων της περιοχής μας ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κουμπαράς που θα τον διαχειρίζεται η ενιαία σχολική επιτροπή Π.Ε. του δήμου. Η απάντηση τόσο της ενιαίας σχολικής επιτροπής όσο και της δημοτικής αρχής ήταν ότι αυτό ήταν επιβεβλημένο να γίνει λόγω του “Καλλικράτη” και ότι αν δε γινόταν αυτό θα προέκυπταν ποινικές ευθύνες.

Όπως διαπιστώσαμε όμως με το πέρασμα των χρόνων αρκετοί δήμοι δεν ακολούθησαν την παραπάνω απόφαση (π.χ. Πετρούπολη, Περιστέρι κ.λ.π.) χωρίς να αντιμετωπίσουν διώξεις. Επανήλθαμε λοιπόν απαιτώντας να επιστραφούν τα χρήματα στις σχολικές μονάδες ώστε να τα διαχειρίζονται μόνες τους χωρίς τη μεσολάβηση του δήμου. Υπήρξε δέσμευση, τόσο από την ενιαία σχολική επιτροπή όσο και από τη δημοτική αρχή, ότι το θέμα θα επανεξεταστεί και αν όχι όλα, ένα τουλάχιστον μέρος των χρημάτων θα επέστρεφε στα σχολεία.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση αν και πολλές φορές το έχουμε βάλει ως θέμα είτε στην ενιαία σχολική επιτροπή είτε στη δημοτική αρχή. Πιστεύουμε ότι ειδικά σήμερα που οι σχολικές μονάδες υπολειτουργούν λόγω μειωμένων σχολικών επιχορηγήσεων η επιστροφή των χρημάτων αυτών είναι επιβεβλημένη.

Για όλα τα παραπάνω δε θα ψηφίσουμε ως  Αριστερό Σχήμα Ιλίου  τον απολογισμό της ενιαίας σχολικής επιτροπής Π.Ε. του δήμου μας για τη χρονιά που πέρασε.

 

Γιώργος Χρόνης

Μέλος της ενιαίας σχολικής επιτροπής Π.Ε. του δήμου Ιλίου

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *